2 stycznia podwyższony został o 1 mln zł. kapitał akcyjny spółki Tomato. Nową emisję objął fundusz Lloyd’s IT Investement Fund LLC. Tomato prowadzi internetowy dom aukcyjny typu consumer to consumer i business to consumer.

Tomato
www.tomato.pl

Lloyd’s IT Investement Fund LLC
www.lloyds.pl