We wrześniu br. w GFT powstał nowy zespół – GFT Poland Growth – łączący sprzedaż, marketing i obsługę klienta. Jego szefem został Tomasz Smoleński.

Jako cele nowej jednostki wymieniono rozwój pracowników, wartości dla klientów oraz zwiększenie świadomości marki GFT na polskim rynku. Firma dostarcza rozwiązania informatyczne głównie dla bankowości, ubezpieczeń i przemysłu. Ma biura w 16 krajach, zatrudnia w nich 8,5 tys. pracowników, z tego aż 1,2 tys. pracuje w Polsce.

Dwa ciekawe zjawiska

„Obserwujemy dwa bardzo ciekawe zjawiska. Po pierwsze stały niedobór specjalistów IT. W rezultacie wynagrodzenia szybko rosną, a marże przy tradycyjnym modelu „stawka za dniówkę” kurczą się. Po drugie widzimy gigantyczny rozwój usług wartości dodanej – coraz więcej firm szuka i znajduje nisze na styku różnych branż, domen, rozwiązań i z powodzeniem kreuje nową wartość dla konsumentów” – twierdzi Tomasz Smoleński.

„Naszym zadaniem jest wykorzystanie tej drugiej obserwacji po to, aby skutecznie móc radzić sobie ze skutkami tej pierwszej” – dodaje.

Tomasz Smoleński ma ponad szesnastonastoletnie doświadczenie w budowaniu relacji z klientami. W GFT jest od 2 lat. Poprzednio był Client Unit Managerem. Przez wiele lat, od 2003 r., był związany z HP i HPE (po podziale firmy), a od 2017 r. z DXC Technology. Karierę zaczynał w Procter&Gamble. Ukończył Politechnikę Warszawską.