Rynek SOC as a Service, czyli security operations center jako usługa, będzie warty w 2027 r. 10,1 mld dol. wobec 6,1 mld dol. w 2022 r. – prognozuje MarketsandMarkets. Roczna stopa wzrostu wyniesie więc średnio 10,5 proc.

Analitycy wymieniają takie usługi SOCaaS jak ocena podatności i wykrywanie zagrożeń oraz reakcja na incydenty w ofertach w pełni zarządzanych i współzarządzanych.

Wśród czynników napędzających wzrost rynku wymieniono „kłopotliwe administrowanie” po wykryciu zagrożenia, szybkie upowszechnianie się takich zjawisk jak BYOD, CYOD (choose your own device) i praca zdalna oraz wykładniczy wzrost naruszeń bezpieczeństwa i wyrafinowania cyberataków. Jest jednak obawa, że niedobór wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w firmach będzie hamował wzrost rynku SOC as a Service.

Wydatki na reagowanie na incydenty urosną najszybciej

Jak twierdzą eksperci, głównym trendem wpływającym na rynek SOCAaS jest złożoność zaawansowanych technologii. Usługa reagowania na incydenty pomaga organizacjom radzić sobie i zarządzać nie tylko skutkami ataków, ale także zdefiniować procedury, których należy przestrzegać przed i podczas incydentów. Przewiduje się więc, że wydatki na usługi reagowania na incydenty będą zwiększać się najszybciej do 2027 r.

MŚP najbardziej zainteresują się usługowym SOC

Według prognozy w najbliższych latach wydatki małych i średnich firm (do 1 tys. pracowników) na SOC as a Service będą rosnąć szybciej niż dużych organizacji.

Takie zapotrzebowanie ma wynikać z tego, że MŚP dysponują zwykle niewielkim personelem IT i niewielkim budżetem. Usługi zarządzane zdaniem analityków stają się natomiast niezbędne takich podmiotów ze względu na wysokie ryzyko, ponieważ małe firmy nie przestrzegają żadnych formalnych zasad bezpieczeństwa.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw cyberbezpieczeństwo jest brane pod uwagę po cyberataku – zauważa MarketsandMarkets.

Rosnące zapotrzebowanie na zabezpieczenia ze strony MŚP skłoniło dostawców do świadczenia usług po niższych kosztach – twierdzi firma analityczna.

SOCaaS najlepiej nadaje się dla MŚP, ponieważ opłacalność jest największą zaletą. Przyjęcie i akceptacja SOC jako usługi przez małe i średnie firmy pomoże im poszerzyć bazę klientów i zwiększyć wydajność biznesu – twierdzi MarketsandMarkets.