W państwach Unii Europejskiej pracuje ok. 9 mln specjalistów IT. Zgodnie z raportem DESI 2022 Human Capital, to o 11 mln mniej niż cel postawiony przez UE do końca 2030 r. (20 mln pracowników IT).

Największe braki dotyczą cyberbezpieczeństwa i analizy danych.

Główne rynki europejskie specjalistów to Niemcy, Francja i Włochy, które zatrudniają łącznie ponad 40 proc. pracowników IT w UE. W tym na Niemcy przypada najwięcej, bo 2 mln etatów (22,5 proc. w UE).

Według raportu problemem w branży są nie tylko niedobory specjalistów IT, ale też dysproporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pań w IT w UE jest ok. 20 proc. (w Polsce 16 proc.). Bruksela oczekuje dążenia do zmniejszenia tej różnicy.

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce jest 585,7 tys. pracowników w sektorze IT (w tym 91 tys. kobiet).

Według indeksu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego DESI 2022 odsetek specjalistów ICT w Polsce to 3,5 proc. wobec 4,5 proc. w UE (jest to odsetek osób podlegających zatrudnieniu w wieku 15 – 74 lata). Cel UE to 10 proc. w 2030 r., czyli mamy dłuższą drogę do przebycia.

Wyraźnie słabiej niż średnio w UE jest u nas z umiejętnościami cyfrowymi. Podstawowe posiada 43 proc. (UE 54 proc.), a ponadpodstawowe 21 proc. (UE 26 proc.).

W DESI 2022 Polska zajęła 24 miejsce w UE (to samo, co przed rokiem). Poprawił się dostęp do internetu i cyfrowe usługi publiczne, gorzej jest z cyfryzacją przedsiębiorstw

MŚP odstają z digitalizacją

Wyraźnie gorzej niż w Europie jest z cyfryzacją MŚP – 40 proc. polskich firm co najmniej na podstawowym poziomie wykorzystuje technologie cyfrowe, podczas gdy średnia UE to 55 proc.

Nasze przedsiębiorstwa w porównaniu z europejskimi nie spieszą się do chmury (19 proc. z niej korzysta, w UE 34 proc.) – ustalono w DESI 2022.

W zasadzie wszystkie wskaźniki w obszarze integracji cyfrowej są do tyłu wobec przeciętnej w UE (jak korzystanie z AI, big data czy nawet z e-faktur i mediów społecznościowych przez polskie firmy).

Absolwentów prawie tyle co w UE

Pod względem wskaźnika absolwentów kierunków ICT nasz kraj zmniejszył dystans do UE – 3,7 proc. wobec 3,9 proc. w UE (odsetek wszystkich absolwentów).

Do realizacji unijnego celu 20 mln osób zatrudnionych w IT do 2030 r. potrzebne są działania systemowe i wsparcie w rozwoju cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Kluczowa wydaje się akcja zachęcająca do studiowania na kierunkach technicznych i możliwości zmiany kwalifikacji.

„To decydujący moment na nadrobienie cyfrowych zaległości w Polsce. Ostatnie lata wymusiły na odpowiedzialnych za to instytucjach sprawniejsze dostosowanie się do wymogów świata działającego już po części hybrydowo, nadal jednak potrzebna jest rozwinięta edukacja cyfrowa oraz łatwiejszy dostęp do możliwości przekwalifikowania się” – uważa Kinga Marczak, General Manager w HRS-IT.