Pod koniec kwietnia br. Teta zakończyła wdrożenie aplikacji TETA_CRM w Optirocu, firmie produkującej materiały budowlane.
Wdrożenie w Optirocu rozpoczęło się w grudniu 2000 r. W trakcie realizacji projektu system wzbogacono o moduły obsługi serwisu, rezerwacji zasobów (sal, projektorów LCD czy pojazdów służbowych). Zgodnie z wymaganiami klienta, TETA_CRM służy jako baza wiedzy o inwestycjach na rynku, o kontrahentach i inwestorach. System daje bieżący dostęp do aktualnych danych o wyrobach, warunkach sprzedaży, cenach i możliwych upustach oraz pozwala na monitorowanie przebiegu negocjacji.
W pierwszym okresie po zakończeniu wdrożenia z systemem pracują głównie reprezentanci handlowi, którzy śledzą inwestycje prowadzone w całym kraju, kontaktują się z wykonawcami i prowadzą z nimi negocjacje handlowe. Do końca maja Optiroc zacznie wykorzystywać także moduły wsparcia działu marketingu i serwisu. Moduł serwisu będzie stosowany do rejestrowania reklamacji i do wprowadzania do bazy danych informacji o potencjalnych klientach, którzy dzwonili do działu technicznego z prośbą o poradę.
Optiroc jest pierwszym klientem, u którego Teta wdrożyła system TETA_CRM.