Teta wdroży pakiet Teta_C z oprogramowaniem Teta_Controlling w Mostostalu Poznań.
Systemy wchodzące w skład pakietu będą obsługiwać zadania z zakresu finansów, księgowości, kadr i płac, gospodarki materiałowej, środków trwałych, obsługi sprzedaży i produkcji. Kadra zarządzająca będzie miała dostęp do najważniejszych informacji o stanie przedsiębiorstwa i możliwość dokonywania dowolnych analiz ekonomicznych. System zapewni także narzędzia do budżetowania i controllingu operacyjnego.