Teta i Rodan Systems podpisały umowę o współpracy. Do systemu TETA_Personel zostanie włączony moduł Elektronicznych Akt Osobowych, stworzony z wykorzystaniem oprogramowania Rodan Systems OfficeObjects. Umożliwi on przeniesienie do aplikacji w formie zeskanowanej istniejących w firmie papierowych akt pracowniczych.