Teta w marcu br. otrzymała od Oracle’a certyfikat Oracle Certified Solution Partner. Tytuł ten (w Polsce) posiada tylko kilka przedsiębiorstw. Główną korzyścią dla Tety z tego partnerstwa jest możliwość uzyskiwania wsparcia technicznego, marketingowego i handlowego ze strony Oracle’a. Teta zrealizowała ponad sto wdrożeń systemów, zbudowanych w oparciu o narzędzia programistyczne i bazy danych Oracle.