Wniosek trafił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 24 grudnia ub.r. Nie jest pierwszym związanym z majątkiem Domeksu. W sierpniu ub.r. UOKiK zaakceptował przejęcie przez Terg 6 elektromarketów należących do Invest-Media, spółki zależnej Domeksu. O zgodę w tej sprawie Terg starał się od czerwca ub.r.

Domex znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej od maja ub.r.