Przygotowanie spółki do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych zostanie sfinansowane z funduszy, które TendeHut pozyskał w ramach programu „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Grupa TenderHut planuje emisję obligacji a następnie akcji. Zdobyte w ten sposób środki chce przeznaczyć na akwizycję i ekspansję zagraniczną. "Dzięki pozyskanemu kapitałowi z giełdowego debiutu zarząd TenderHut pragnie zwiększyć skalę wzrostu całej grupy kapitałowej. Grupa planuje dokonać akwizycji kolejnych podmiotów IT działających na lokalnym rynku w Białymstoku i Olsztynie" – poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa przejęła dotąd trzy firmy IT: LemonTea, QBurst Poland i LIT. TenderHut posiada oddziały w Danii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W planach ma otwarcie biur m.in. w Nowym Jorku, Irlandii, Francji i Holandii.

Na koniec 2016 roku grupa miała prawie 9 mln zł skonsolidowanego przychodu. Zanotowała wzrost o 39 proc. rok do roku.

Źródło: biznes.pap.pl