Telekomunikacja Polska chce przejąć większościowy udział w portalu Wirtualna Polska. Dotychczasowym właścicielem poratlu jest Prokom, współpracujący z TP przy innych przedsięwzięciach. Transakcja może być początkiem jeszcze ściślejszej kooperacji – obie spółki założyły wspólnie przedsiębiorstwo Incenti, które zajmie się oferowaniem wspólnych usług.
Nie wiadomo jeszcze co stanie się w portalem, którego Telekomunikacja Polska już jest właścicielem – Portal.pl. Prawdopodobnie siły obu portali zostaną połączone.