Według informacji syndyk Danuty Wieczorek, lista wierzytelności Techmeksu złożona w marcu 2011 r. obejmuje 603 pozycje na łączną kwotę ponad 178 mln zł. Wciąż nie jest prawomocna. Jeden z pracowników wniósł sprzeciw na znaczną sumę (dla porównania w marcu b.r. na rozpatrzenie czekało 5 sprzeciwów, w tym 2 pracownicze).

Syndyk od dłuższego czasu wyprzedaje majątek wchodzący w skład masy upadłości. Znaleziono  chętnych m.in. na nieruchomość w Gdańsku i sporą część zapasowych magazynowych Techmeksu. Nieruchomość, pojazdy i większość zapasów w magazynach są objęte zastawem rejestrowym, stąd pieniądze uzyskane ze zbycia takiego majątku zostaną podzielone według odrębnego planu. Na razie syndyk gromadzi środki na spłatę wierzytelności wobec pracowników i ZUS-u (tzw. II kategoria zaspokojenia, w pierwszej kolejności z majątku likwidowanej firmy pokrywane są koszty postępowania upadłościowego). Kontrahenci Techmeksu są dopiero na 4. miejscu w kolejce, po organach podatkowych (III kategoria). Mimo dwóch przetargów nie udało się sprzedać m.in. znaku towarowego Techmeksu i Geoserwer.pl. W minionym tygodniu (29 czerwca) syndyk ogłosiła kolejny przetarg. Można składać oferty na zakup znaków towarowych, a także m.in. zdjęcia satelitarne i trójwymiarowe modele terenu.

Techmex powstał w 1997 r. W 2008 r. firma zatrudniała 250 osób, miała ok. 160 mln dol. obrotu. Jej giełdowa wycena przekraczała 300 mln zł. W listopadzie 2009 r. sąd w Bielsku-Białej wydał postanowienie o upadłości likwidacyjnej spółki (uprawomocniło się rok później).