Cenę wywoławczą znaku towarowego Techmeksu ustalono na ok. 20,5 tys. zł. Na tyle samo wyceniono znak Geoserwer.pl. Można kupić także m.in. wysokościowy model terenu i zdjęcia satelitarne Ikonos (cena wywoławcza 650 tys. zł). W sumie wartość wystawionych na sprzedaż przedmiotów i praw wynosi – według cen wyjściowych – ponad 2,5 mln zł. Oferty można składać do 13 kwietnia w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

Nawet, jeśli znajdą się chętni na zakup oferowanych praw i przedmiotów, to uda się pokryć niewielką część długów firmy. Według złożonej w sądzie listy wierzytelności Techmeksu (nie jest prawomocna) do spłaty jest 178 mln zł.