W końcu ub.r. sędzia komisarz zatwierdził plan podziału funduszy masy upadłości, który został złożony do sądu w listopadzie (wcześniej po odrzuceniu zażalenia byłego członka zarządu Techmeksu uprawomocniła się lista wierzytelności na kwotę blisko 180 mln zł). Zgodnie z planem 230 byłym pracownikom firmy, a także ZUS-owi i Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przyznano częściową spłatę 35 proc. wierzytelności (wszyscy należą do tzw. II kategorii zaspokojenia, w dalszej kolejności są m.in. kontrahenci Techmeksu).

Możliwość kolejnych spłat zależy m.in. od odzyskania należności firmy. Nadal trwa wyprzedaż majątku po Techmeksie. W ub. tygodniu syndyk zaoferowała sprzedaż siedziby spółki w Bielsku-Białej – prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz prawo własności 4 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 5,1 tys. m kw.

Techmex jest w stanie upadłości likwidacyjnej od listopada 2009 r.