Oferty można składać do 25 lutego w formie wyceny całego Techmeksu oraz jego zorganizowanej części. Spośród nadesłanych zgłoszeń inwestor zostanie wybrany zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego – poinformowała spółka. Równocześnie trwa wyprzedaż ruchomości, zaoferowano wynajem pomieszczeń biurowych Techmeksu o powierzchni ponad tysiąca m kw.

Tymczasem nadal nie ma rzetelnego bilansu finansów spółki, uwzględniającego minione lata. Majątek będzie ponownie liczony – wyznaczono biegłego rewidenta, który zbada księgi firmy. Przeprowadzenie bilansu zlecono ze względu na podejrzenie zafałszowania danych, o czym syndyk Danuta Wieczorek informowała w ubiegłym roku. W podanym do publicznej wiadomości sprawozdaniu finansowym z 2009 r. o miliony złotych zawyżono aktywa Techmeksu, a zaniżono wielkość zobowiązań. Wszczęto postępowanie wobec biegłego rewidenta, który wówczas prowadził badanie ksiąg.

Biorąc pod uwagę kapitalizację spółki (wartość akcji) cały Techmex jest wart obecnie ok. 1,2 mln zł (według wyceny z 18 lutego). Jeżeli jednak przedsiębiorstwo przetrwa w zorganizowanej formie, potencjalny inwestor będzie musiał zmierzyć się z problemem spłaty długów, które wynoszą – według aktualnego bilansu – ok. 195 mln zł.