Tech Data zawarła nową umowę o współpracy strategicznej z Amazon Web Services. Celem jest poszerzenie oferty usług chmurowych AWS klientom w MŚP w całej Europie. Tech Data zapowiada wzmocnienie istniejącej oferty AWS o kompleksowe profesjonalne i zarządzane usługi oraz rozwiązania pochodzących od wielu dostawców, których podstawą jest chmura Amazona.

Nowe zespoły sprzedażowe AWS w Tech Dacie

Tech Data zapowiada, że utworzy lokalne zespoły sprzedażowe i techniczne AWS w każdym ze swoich krajów w Europie. Będą one współpracować z zespołem centralnym, składającym się z architektów rozwiązań i ekspertów ds. usług, a także z ludzi od marketingu i zarządzania projektami.

Ponadto dystrybutor wdroży wsparcie specyficzne dla AWS – w tym ocenę dojrzałości biznesowej, szkolenia i rozwój rozwiązań, które mają zapewnić partnerom narzędzia, wiedzę i zasoby w obszarze oferty Amazona.

Firmy deklarują wspólne inwestycje w zasoby i wiedzę specjalistyczną. Na początek współpraca objęła Wielką Brytanię, Włochy, Turcję i Hiszpanię. W kolejnych kwartałach ma objąć pozostałe kraje Europy.

„To jest przełomowe porozumienie. Nasza współpraca umożliwia klientom końcowym osiągnięcie korzyści płynących z AWS, w tym poprawy bezpieczeństwa, efektywności kosztowej, niezawodności, większej innowacyjności i skrócenia czasu wprowadzenia na rynek dzięki gotowym rozwiązaniom dostarczanym przez Tech Data Cloud Solutions Factory dla AWS” – zapewnia Patrick Zammit, prezes Tech Daty na Europę.