Tech Data podpisała ogólnoeuropejską umowę na oferowanie rozwiązań Komprise. Firma specjalizuje się w zarządzaniu danymi, w oparciu o analitykę jako usługę.

Dystrybuuowane rozwiązanie pozwala na analizowanie, przenoszenie danych, zarządzanie nimi, dostęp do właściwych plików oraz danych obiektowych w chmurach i hybrydowych środowiskach IT.

Celem jest wsparcie jednostek IT w migracji dużych obciążeń lub przenoszeniu danych między klasami i warstwami pamięci masowej oraz optymalizowaniu kosztów, dzięki automatyzacji.

Za sprzedaż rozwiązań Komprise w Polsce odpowiada Rafał Kupis, Data, Analytics & IoT Business Development Manager, Tech Data.