Piotr Resiak przez ostatnie 4 lata był związany z Cadsol Design, autoryzowanym resellerem Dassault Systemes. Zajmował kolejno stanowiska: Sales Manager oraz PLM Directo. Wcześniej pracował w WKSM i Biprogeo. 

Menedżer jest absolwentem kierunku Zarządzanie Zasobami Ziemi i Ochrona Środowiska na Politechnice Wrocławskiej, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Zarządzania Potencjałem Pracowników w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. 

Cezary Kostuch, dotychczasowy Business Unit Manager, z dniem 5 kwietnia br. zakończył współpracę z Tech Data Polska. Z firmą był związany przez 10 lat.

Datech to jedna z trzech specjalizowanych marek Tech Daty. Zajmuje się dystrybucją oprogramowania dla inżynierów – CAD (Computer Aided Design).