TD Synnex, czyli dystrybucyjny gigant powstały dzięki fuzji Tech Daty i Synnexu, pokazał wyniki za pierwszy kwartał po połączeniu obu firm (jest to IV kw. finansowy, zakończony 30 listopada ub.r.). Do finalizacji transakcji wartej 7,2 mld dol. doszło 1 września ub.r.

Przychody TD Synnex w IV kw. wyniosły 15,6 mld dol., co wobec samego Synnexu sprzed roku oznacza wzrost o 155 proc. (6,12 mld dol.), oraz o 59 proc. odnośnie Tech Daty (9,84 mld dol.). Jednak wobec połączonych firm spadek sprzedaży wyniósł 2 proc., co wyjaśniono problemami w łańcuchu dostaw, wysokim wynikiem z ub.r. oraz zmianą kursów walut (dolar umocnił się). Z kolei w ujęciu rocznym łączne obroty wyniosły w sumie 60,6 mld dol. (+8,3 proc. r/r). Firma ma klientów w ponad 100 krajach.

Marża operacyjna (GAAP) w IV kw. wyniosła 1,19 proc. (w ujęciu non-GAAP 2,61 proc.). Zysk z kontynuowanej działalności sięgnął 119,4 mln dol.

CEO: widać wzrost na zaawansowanych rozwiązaniach

Rich Hume, CEO TD Synnex (a wcześniej szef Tech Daty), przekonuje że wyniki wyprzedziły oczekiwania i są powody do zadowolenia, biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi musi zmierzyć firma, jak problemy w łańcuchu dostaw i zmiany związane z konsolidacją. Chwali „doskonałą realizację operacyjną przez zespoły”.

Popyt na urządzenia końcowe w IV kw. okazał się według niego nieznacznie niższy wobec poprzedniego roku. Szef firmy odnotowuje natomiast silny popyt w Europie na rozwiązania nowej generacji (czyli m.in. usługi chmurowe, internet rzeczy, analitykę, cyberbezpieczeństwo) oraz generalnie wzrost zapotrzebowania na zaawansowaną ofertę. Spodziewa się przyspieszenia wzrostu i postępów w integracji.

Fuzja nie jest tania

Dystrybutor musi liczyć się z kosztami związanymi z przejęciem, integracją i restrukturyzacją, które w IV kwartale wyniosły 102 mln dol.

Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) w czterech kwartałach roku obrotowego wyniósł 13,1 proc. w porównaniu do 14,6 proc. Skorygowany końcowy zwrot ROIC za cztery kwartały fiskalne wyniósł 16 proc. Środki pieniężne wygenerowane z operacji wyniosły 561 mln dol. w kwartale.

Wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA (435,4 mln dol.) w IV kw. wyniósł 2x.

W aktualnym I kw. finansowym TD Synnex liczy na 14,75 – 15,75 mld dol. przychodów oraz 74 mln do 134 mln dol. zysku netto. Koszty związane z przejęciem, integracją i restrukturyzacją powinny być już niższe i zmieścić się w przedziale 80 do 100 mln dol.