Target BPO rozmawiał z Internet Group w sprawie przejęcia firm tworzących platformę call center, jednak 17 grudnia wycofał się z negocjacji. Przyczyn tego kroku nie ujawniono. Rezygnacja Target BPO wywołała kolejną falę wyprzedaży akcji upadłej spółki (IGroup jest w upadłości likwidacyjnej). W dniu 20 grudnia na zakończenie sesji na GPW papiery firmy kosztowały 22 gr (od 17 grudnia straciły ponad 15 proc.). Restrukturyzacją Internet Group jest zainteresowany nadal  fundusz LST capital. Trwają negocjacje w sprawie połączenia spółki i inwestora. List intencyjny podpisany z LST capital zakłada przygotowanie projekcji finansowych dla nowego podmiotu na okres 5 lat.