Talex będzie świadczył usługi techniczne i serwisowe w oddziałach i agencjach banku oraz w niektórych jednostkach grupy kapitałowej.

Umowa została zawarta na 3 lata (obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.). Łączna, szacunkowa wartość usług świadczonych w tym okresie wynosi 22,5 mln zł brutto, z tym że faktyczna wartość umowy zależy od ilości zleconych usług.

Kontrakt przewiduje szereg kar umownych, m.in. 15 tys. zł za każdy dzień opóźnienia z winy spółki i 250 tys. zł w przypadku wygaśnięcia i nieodnowienia umowy ubezpieczenia, które musi mieć Talex.

Ostatnio spółka uzyskała szereg zamówień w bankach. Np. w Credit Agricole Bank Polska ich łączna wartość od 22 grudnia 2014 r. do początku kwietnia br. wyniosła 4,9 mln zł netto.

Zamówienia w BZ WBK od połowy grudnia do połowy marca opiewają na kwotę 4,93 mln zł netto. We wcześniejszych okresach obowiązywania umów z tymi bankami w grę wchodziły także milionowe kwoty.