W ramach porozumienia, Tagetik i ITMagination będą przede wszystkim wspierać duże grupy kapitałowe, które wymagają rozwiązań do zarządzania złożonymi konsolidacjami finansowymi, jak również instytucje finansowe, w celu zapewnienia zgodności z przepisami zawartymi w Solvency II, FinRep, CoRep oraz Basel III. W ofercie znajdzie się Tagetik 4 Performance Management – zautomatyzowane oprogramowanie, które obejmuje budżetowanie, planowanie i prognozowanie, konsolidację, tzw. zamknięcie finansowe, analizę rentowności oraz sprawozdawczość w jednej aplikacji. 

– Nie bez znaczenia przy wyborze dystrybutora był dla nas silny związek ITMagination z Microsoftem, firmą, na której technologii opierają się rozwiązania oferowane przez Tagetik, i która jest naszym strategicznym partnerem – komentuje Bani Brandolini, President International w Tagetik.