Według informacji T-Mobile pozew stanowi wykonanie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 r. o zabezpieczeniu powództwa.

Ponadto operator skierował pisma do Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w których wnosi o wykonanie ww. postanowienia sądu także przez te organy. Otóż warszawski Sąd Okręgowy zakazał Ministrowi Administracji i Cyfryzacji wykonywania  ugody z dnia 16 lipca 2013 r. Natomiast Sferii zakazał wykorzystywać przyznanych na mocy ugody częstotliwości na czas trwającego już postępowania, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. 

Ugoda MAC ze Sferią zakładała przyznanie operatorowi rezerwacji części pasma 800 MHz, które można wykorzystać w sieci LTE. W zamian Sferia wycofała roszczenia wobec Rzeczpospolitej Polskiej z paryskiego Trybunału Arbitrażowego (związane ze sporem o częstotliwości LTE).