Od 1 kwietnia br. do 30 czerwca br. ZUS przyjmuje wnioski o wsparcie dla firm mikro, zatrudniających do 9 osób. Zwolnienie ze składek za kwiecień, maj i czerwiec br. dotyczy danin na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, solidarnościowy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych, emerytur pomostowych.

Wnioski można składać drogą elektroniczną, drogą elektroniczną na stronie rządowej, pocztą lub osobiście w oddziale ZUS (do skrzynki podawczej).

Samozatrudnieni mogą skorzystać ze świadczenia postojowego nieopodatkowanego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł, jeżeli ich przychód w poprzednim miesiącu nie przekroczył 15 681 zł i spadł w miesiącu przed złożeniem wniosku co najmniej o 15 proc. w stosunku do wcześniejszego miesiąca (czyli np. w marcu był minimum o 15 proc. niższy niż w lutym). Pieniądze można dostać także bez zawieszenia działalności.

Rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, otrzymają 1300 zł świadczenia postojowego.

Przedsiębiorcy i samozatrudnieni mogą też wnioskować o odroczenie płatności składek.

W minionym tygodniu złożono ponad 170 tys. wniosków, a stronę ZUS szturmowało ponad 2 mln internautów.

ZUS pochwalił się 3 kwietnia, że rozpatrzył już pierwsze wnioski. Na początek 15 samozatrudnionych, w tym 3 przedsiębiorców, rozliczających się w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia z podatku VAT, może spodziewać się przelewu na konta świadczenia postojowego w połowie miesiąca.

Zwolnienie z opłacania składek nastąpi natomiast po 15 kwietnia br.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie zakładu.

Pakiet informacji o rządowej pomocy związanej z Covid-19 znajduje się na rządowej stronie tarczy antykryzysowej.

 

Za dużo chaosu, za mało pomocy

Niewystarczający zakres pomocy krytykują organizacje biznesowe. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest za czasowym zwolnieniem z ZUS dla całego sektora MŚP, zwiększeniem dopłat do wynagrodzeń do poziomu 75 proc. i wydłużeniem okresu pomocy. Postuluje również uproszczenie systemu dopłat do wynagrodzeń.

"Szczególnie mniejsze podmioty, powinny mieć absolutną jasność kiedy i na jakich warunkach mogą z takiej pomocy skorzystać. Aktualne rozdrobnienie na kilka strumieni finansowania generuje niepotrzebny chaos." – zauważa związek.

Jest też postulat, by zwolnić z płacenia składek ZUS wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, które mają problemy związane z epidemią – np. umorzyć zaległe składki za pracowników, których nie zwolnili, jeżeli w okresie październik 2019 – wrzesień 2020 odnotowały spadek przychodów o więcej niż 30 proc. rok do roku.

O poszerzenie pomocy ZUS w tej formie apeluje 9 organizacji: Business Center Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Federacja Przedsiębiorców Polskich,  Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, ABSL, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

 

 

Wsparcie ZUS w  ramach tarczy antykryzysowej – pytania i odpowiedzi

Czy składając odpowiedni wniosek do ZUS mogę uzyskać całkowite zwolnienie z opłacania składek?
 
TAK. W przypadku mikro przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, a także jednoosobowych działalności gospodarczych z przychodem do 15 681 zł, można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie jest to zatem czasowe przesunięcie tego obowiązku, ale faktyczne zwolnienie.

Czy muszę spełnić jakieś dodatkowe wymagania formalne aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek?

TAK. Wymagane jest aby na koniec 2019 roku wnioskodawca nie posiadał zadłużenia w opłacaniu składek, a także aby działalność prowadzona była przed 1 lutego br. Innymi słowy, ze zwolnienia nie mogą skorzystać firmy posiadające zadłużenie na koniec 2019 r. a także firmy, które na dzień 1 lutego br. nie były płatnikami składek.

Czy zwolnienie obejmuje tylko jeden miesiąc składkowy?

NIE. Zwolnienie dotyczy składek należnych za miesiąc marzec, kwiecień oraz maj 2020 r.

Czy są jakieś ograniczenia kwotowe jeśli chodzi o zwolnienie?

NIE. Zwolnienie dotyczy składek za 3 miesiące, bez ograniczeń kwotowych. Należy zatem przyjąć, że zwolnienie dotyczy pełnej kwoty składek jakie byłyby należne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu marcu, kwietniu oraz maju.

Czy zwolnienie obejmuje wszystkie rodzaje składek?

TAK. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP oraz FEP.

Czy muszę wykazać spadek dochodów lub inne dodatkowe niekorzystne okoliczność, aby uzyskać zwolnienie?

NIE. Nie ma takiego obowiązku. Należy jedynie pamiętać, że w przypadku samozatrudnionych, wprowadzono limit przychodu w wysokości 15 681 zł, który dotyczy pierwszego miesiąca okresu za jaki składany jest wniosek.

Czy muszę udać się do oddziału ZUS, aby złożyć wniosek o zwolnienie ze składek?

NIE. Wniosek można złożyć elektronicznie, po zalogowaniu do PUE ZUS, można też wysłać wydrukowane dokumenty za pośrednictwem poczty.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca do 9 pracowników ma umorzony ZUS bez względu na przychód?

TAK, przez okres 3 miesięcy. Limit przychodu nie dotyczy przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Dla takich przedsiębiorców nie został wprowadzony dodatkowy warunek w postaci osiągania przychodu poniżej pewnego poziomu.

Czy można równolegle skorzystać z umorzenia składek ZUS dofinansowania wynagrodzenia za pracowników z urzędu pracy?   

TAK. Przepisy nie wskazują na jakiekolwiek ograniczenia w możliwości jednoczesnego wystąpienia o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (lub o ich zawieszenie) oraz o dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy. Należy jedynie pamiętać o warunkach, jakie zostały sprecyzowane odrębnie w zakresie każdego z tych instrumentów pomocowych.

Do kiedy muszę złożyć wniosek o zwolnienie ze składek?

Termin na składanie wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

Wyjaśnień udzielił: mecenas Maciej Priebe, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy