Na mocy podpisanej umowy Compendium CE będzie prowadzić autoryzowane szkolenia McAfee w Polsce i w sąsiednich krajach. Kompletna oferta to 12 autoryzowanych szkoleń prowadzonych w języku polskim albo angielskim. Obejmuje kursy przeznaczone dla administratorów IT, specjalistów ds. bezpieczeństwa, audytorów i konsultantów (dotyczą m.in. centralnego systemu zarządzania bezpieczeństwem McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO), systemów antymalware, bezpieczeństwa sieci, aplikacji WWW, e-mail i komunikatorów internetowych).