Standardem stały się szkolenia online. Pojawiły się nowe trendy: mikrolearning, zajęcia modułowe i tematy związane z dobrostanem załogi. Wśród pracowników widać natomiast silną chęć powrotu do szkoleń stacjonarnych – według raportu Altkom Akademii „Rynek szkoleniowy w czasach niepewności”, który analizuje zmiany, jakie zaszły w konsekwencji pandemii i wojny w Ukrainie. Jednocześnie pokazuje, o co powinny zadbać firmy, aby zatrzymać pracowników.

Chcą małych dawek

Jak wiadomo, większość szkoleń w ostatnich latach przeszła do online’u. Z badania wynika natomiast, że uczestników odstrasza bylejakość – pracownicy oczekują w sieci szkoleń wysokiej jakości, prowadzonych w angażujący sposób. Wymagania wobec prelegentów rosną.

Co istotne, pracownicy nie chcą uczestniczyć w zajęciach całodniowych. Według raportu ponad połowa respondentów (54 proc.) najchętniej wybiera szkolenia podzielone na moduły i rozłożone w czasie, np. na 3-4 dni, po kilka godzin dziennie i w godzinach pracy.

Właściciele firm są jednak innego zdania – wolą wysyłać ludzi na całodniowe maratony (57 proc. wskazań).

Zauważa się również zapotrzebowanie na szkolenia w mikrodawkach – tzw. mikrolearning (np. w formie wideo, animacji, artykułu, podcastu, gry). Takie zajęcia według ekspertów są bardziej elastyczne i pozwalają na wytworzenie z nauki nawyku.

Większość woli… stacjonarne zajęcia

Co ciekawe, większość pytanych odczuwa już chyba zmęczenie zajęciami w komputerze, bo w przyszłości chciałaby uczestniczyć w szkoleniach wyjazdowych albo stacjonarnych (55 proc.).

Wyzwaniem dla pracodawców będzie więc pogodzenie oczekiwań pracowników z potrzebami biznesu.

„W tej sytuacji pomocnym rozwiązaniem mogą być szkolenia hybrydowe. Np. rozpoczynające się dobrze przygotowanym webinarem, następnie byłaby to praca indywidulana w formie e-learningu, konsultacje z trenerem, a na koniec podsumowanie w formie webinaru” – radzi Magdalena Jasińska, ekspert ds. e-learningu z Altkom Akademii.

Tematy, które mają duże wzięcie

Z raportu wynika, że dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia związane z:
zarządzaniem projektami (51 proc. wskazań),
zarządzaniem zespołem (43 proc.),
umiejętności komunikacji w zespole (41 proc.).

Tematyka związana z wellbeingiem zyskała w ostatnim czasie na znaczeniu. Nie są nią zainteresowani jednak młodzi pracownicy. Wolą wiedzę o językach programowania czy narzędziach graficznych.

Tematem, który cieszy się sporym zainteresowaniem jest również cyberbezpieczeństwo.

Eksperci przewidują, że tematami, które będą notować największy wzrost w przyszłości będą sztuczna inteligencja i chmura obliczeniowa.

————–

Dane zawiera raport Altkom Akademi „Rynek szkoleniowy w czasach niepewności”.