W opinii ponad 2/3 menedżerów IT istnieje poważna luka między poziomem umiejętności pracowników, a wiedzą wymaganą do osiągania celów firmy – według podsumowania „2018 IT skills and salary report” Sedlak&Sedlak. Skutkiem są opóźnienia w opracowywaniu i wdrażaniu projektów, wyższy poziom stresu pracowników, a w skrajnych przypadkach – utrata dochodów.

Jako przyczyny braku umiejętności wskazano problemy z przyciągnięciem do firmy utalentowanych pracowników (40 proc. odpowiedzi) oraz brak wystarczających nakładów na ich rozwój i szkolenia (39 proc.).

Systematycznie spada liczba studentów w Polsce, co jest spowodowane m.in. niżem demograficznym. Jak podaje GUS, jeszcze 10 lat temu kierunki techniczne kończyło 1,927 mln studentów. W minionym roku akademickim było to 1,23 mln osób. Absolwenci nie są więc w stanie wypełnić deficytu w branży IT, bo jest ich coraz mniej, a dodatkowo firmy muszą czekać 5-6 lat na pracownika z dyplomem szkoły wyższej.

Programistów kształcą również bootcampy (szkoły programowania), natomiast świadomość ich istnienia jako opcji możliwości zdobycia pracy w branży IT ma niewielki odsetek respondentów – 15 proc. (w niektórych rejonach 22 proc.) – według danych Kodilla.com.  

Z danych tej szkoły programowania wynika, że w przypadku samodzielnego zdobywania umiejętności czas nie odgrywa kluczowej roli – obecnie dla 36 proc. samokształcących się Polaków najważniejszy jest szeroki zakres zagadnień i technologii poruszany w ramach kursu, dla 18 proc. – najkrótszy czas szkolenia, a dla 16 proc. – możliwość nauki przez internet. Ta opcja okazuje się ważna dla mieszkańców wsi (23 proc.), z kolei osoby z miejscowości liczących 50-200 tys. mieszkańców na pierwszym miejscu stawiają dostęp do dedykowanego mentora.

Marcin Kosedowski, ekspert ds. rynku szkoleniowego z Kodilla.com, twierdzi, że osoby w wieku 19-26 lat, które decydują się na naukę na bootcampie w pierwszej kolejności zwracają uwagę na cenę, a 27-35 latkowie na dostęp do dedykowanego mentora. Przy czym cena jest mniej istotna dla osób z wykształceniem średnim (29 proc.), a ważniejsza dla osób z wykształceniem wyższym (41 proc.).