Zdaniem analityków inwestycje w automatyzację i usprawnienie pracy zdalnej mogą pomóc organizacjom osiągnąć nowe cele po Covid-19 – przekonuje Gartner, odnosząc się do instytucji finansowych.

Jak zauważono, dyrektorzy IT firm finansowych szybko zareagowali na skutki pandemii , starając się zapewnić pracownikom narzędzia do pracy zdalnej. To jednak nie wystarczy.

„Teraz, aby pomyślnie wyjść z tego kryzysu, ważne jest, aby CIO dostosowali swoje kolejne kroki do strategii liderów biznesu” – radzi firma.

Prezesi niezadowoleni z IT

Jak się okazuje, szefowie przedsiębiorstw nie podzielają dobrego zdania o IT w czasie pandemii. Ponad połowa respondentów twierdzi, że infrastruktura techniczna była słabą stroną firm, gdy uderzył Covid-19. Tę ocenę podziela jedynie 20 proc. dyrektorów IT.

Gartner uważa, że CIO muszą szybko dowiedzieć się, dlaczego szefowie ich firm uznali technologię za piętę achillesową biznesu. Odpowiedzi pomogą wskazać priorytety inwestycyjne w IT.

Według badania 65 proc. ankietowanych dyrektorów ds. IT podmiotów finansowych planuje w nadchodzącym roku zwiększyć wydatki na technologie infrastrukturalne, takie jak interfejsy API, mikrousługi i chmurę.

Automatyzacja priorytetem

Ponad połowa ankietowanych planuje zainwestować w automatyzację. CEO jak i CIO są zgodni, że jest to jedna z najważniejszych spraw do załatwienia. To oznacza, że ten obszar będzie priorytetem inwestycji.

Gartner zaleca szefom IT utworzenie mapy priorytetów, w której wytyczona zostanie wyraźna granica między celami biznesowymi i IT. Należy też ustalić, w jaki sposób technologie pomogą osiągnąć każdy z wymienionych celów.

W dłuższej perspektywie CIO w podmiotach finansowych powinni we współpracy z zarządami ustalić, które inwestycje w rozwiązania cyfrowe zwiększą odporność przedsiębiorstwa. Gartner radzi prowadzić skoordynowane planowania.

Naprawienie tego, co nie działa najlepiej, zawsze będzie priorytetem dla dyrektorów IT w krótkim terminie, ale planowanie z wyprzedzeniem ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przyszłego sukcesu firmy – uważa Gartner.