Zmiany wywołane pandemią wzmacniają potrzebę silniejszego przywództwa w działach IT – wynika z badania Gartnera.

Aż w 70 proc. procesów rekrutacyjnych nowych CIO uznano determinację i wrażliwość za dwie krytyczne cechy osobiste w 2021 r.

Determinacja oznacza stanowczość we wdrażaniu decyzji, niezależnie od tego, jak bardzo są one trudne. Wrażliwość to przede wszystkim empatia wobec problemów innych i umiejętność podjęcia odpowiedniego działania.

Nowy typ szefa IT na czas kryzysu

Wspomniane oczekiwania wobec CIO biorą się stąd, że pandemia powoduje potrzebę zmian w zarządzaniu i współpracy.

„Szefowie firm szukają kadry zarządzającej, która jest w stanie przetrwać kryzysy” – komentuje Daniel Sanchez-Reina, starszy dyrektor ds. badań w Gartnerze. – „Nadal nie są pewni przyszłości, więc chcą zdeterminowanych dyrektorów ds. IT, którzy podejmują i wdrażają decyzje na czas, a jednocześnie okazują emocjonalną zręczność, czyli są taktowni i potrafią wspierać”.

Zapotrzebowanie na kompetencję determinacji u nowych zatrudnionych wzrosło o 34 proc. w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., a na wrażliwość – aż o 92 proc. Obie cechy znajdują się w pierwszej dziesiątce wymagań wobec pracowników, które rosną najszybciej – według danych Gartnera.

Miękkie umiejętności będą najważniejsze

Zdecydowana większość szefów IT i przedsiębiorstw twierdzi, że za 10 lat u liderów będą potrzebne przede wszystkim kompetencje miękkie.

Wyniki ankiety Gartnera pokazały, że CIO z ponadprzeciętnymi wynikami są zwykle bardziej skłonni do samorozwoju i lepiej radzą sobie z lękiem i wątpliwościami, jakie niesie ze sobą zmiana.

Przeciętnie szefowie IT spędzają 30 min. dziennie na nauce i rozwoju – według Gartnera.

Otwarci, potrafią słuchać

Otwartość została uznana za najwyżej cenioną kompetencję szefów, jeśli chodzi o katalog umiejętności emocjonalnych. Kolejne miejsca zajęły szczera komunikacja i współpraca.

Jak ustalono, CIO osiągający ponadprzeciętne wyniki są bardziej skłonni do poszerzenia umiejętności innych poprzez coaching i mentoring. W sytuacji 1:1 z podwładnymi szefowie IT, którzy mają najlepsze rezultaty, 74 proc. czasu spędzają na słuchaniu (a nie na wydawaniu poleceń) – wynika z badania.