Zmiany zapowiedział Minister Sprawiedliwości, Jarosław Gowin. W myśl nowych przepisów sąd rejestrowy uzyska automatyczny dostęp do danych Krajowego Rejestru Karnego. Chodzi o to, żeby uniemożliwić zasiadanie we władzach firm osób z wyrokami (tak jak było w przypadku Amber Gold). Aby usprawnić weryfikację, Jarosław Gowin chce zapewnić elektroniczny przepływ informacji pomiędzy rejestrami. – Konieczne jest pilne usprawnienie przepływu danych pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a Krajowym Rejestrem Sądowym oraz postępowań wobec spółek niewywiązujących się z obowiązków związanych ze sprawozdaniami –

stwierdził szef resortu. Jak na razie sądy rejestrowe nie muszą sprawdzać, czy dany menedżer był karany.