Krzysztof Dyki, członek zarządu ZUS ds. IT, złożył rezygnację. W dniu 23 października rada nadzorcza odwołała go ze stanowiska.

Z początkiem listopada jego funkcję przejmie dotychczasowy dyrektor departamentu rozwoju usług IT w centrali ZUS, Włodzimierz Owczarczyk. Jego on bliskim współpracownikiem odchodzącego menedżera.

"Polityka transparentności i otwartości na konkurencję rynkową w obszarze IT będzie przez zakład kontynuowana" – zapowiedział ZUS.

Krzysztof Dyki nadzorował pion operacji i eksploatacji systemów, czyli IT w ZUS, od lipca 2017 r. Wcześniej był wiceprezesem spółki IT resortu finansów – Aplikacje Krytyczne. Za cel postawił sobie obniżenie wyśrubowanych kosztów projektów, z których od lat słynął ZUS, i zwiększenie konkurencyjności postępowań. W 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie na utrzymanie KSI, czyli głównego systemu informatycznego zakładu.

Wybrano ofertę Comarchu wartą 242 mln zł. Cztery lata wcześniej Asseco uzyskało prawie 600-milionowy kontrakt. Zmiana nie odbyła się jednak bez turbulencji – ZUS wypowiedział część umowy Comarchowi, domagał się zapłaty ponad 24 mln zł kary. Strony doszły jednak do porozumienia i zapowiedziały zawarcie ugody. Częścią prac w ramach KSI nadal zajmuje się Asseco.

Według ZUS w nowym rozdaniu koszty utrzymania KSI spadły z 14 mln zł miesięcznie w 2015 r. do 8,5 mln zł w 2019 r.

Za kadencji Krzysztofa Dyki ZUS zrezygnował również z zamówienia z wolnej ręki dla IBM na utrzymanie infrastruktury mainframe'ów, co również przełożyło się na oszczędności.

Prezes ZUS, Gertruda Uścińska, zapewnia, że wspólnie z Krzysztofem Dykim udało się odbudować zaufanie rynku do zakładu przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności w sferze IT i ograniczeniu kosztów. Zmiana pozwali według niej zachować ciągłość działania pionu informatyki. Następca odchodzącego menedżera powinien więc kontynuować budowę tzw. KSI 2.0, czy nowego systemu, który ma być tańszy w utrzymaniu i bardziej elastyczny niż dotychczasowy.

Nowy członek zarządu ZUS ds. IT, Włodzimierz Owczarczyk, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w sektorze finansowym. Jest związany z ZUS od 2011 r. Od 2017 r. jako dyrektor departamentu rozwoju usług IT odpowiada za wykonanie i wdrożenia modyfikacji systemów informatycznych ZUS. Kierował najważniejszymi projektami IT w zakładzie, w tym projektem e-składka, e-akta, EESSI, rozbudową PUE. Był również odpowiedzialny za wdrożenie e-zwolnień.