Wiesław Szala, dyrektor departamentu informatyzacji Ministerstwa Finansów, został odwołany po niecałych 6 miesiącach od objęcia funkcji – informuje "PB". Wcześniej był szefem IT w NBP. Z funkcji pełnomocnika ministra rozwoju i finansów ds. informatyzacji zrezygnował natomiast Ryszard Hordyński, sprawujący tę funkcję od lutego br.

Ministerstwo nie wyjaśnia powodów ruchów kadrowych. Zdaniem "PB" są przygotowaniem do integracji IT resortu finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Obszarem informatyzacji obu jednostek zajmie się nowa struktura o roboczej nazwie Centrum Informatyzacji Resortu Finansów.

Departament informatyzacji MF odpowiada obecnie za koordynację strategii dojścia do zintegrowanego systemu IT i realizację zadań w zakresie usług informatycznych dla ministerstwa i związanych z nim jednostek.

Ryszard Hordyński jest od końca ub.r. wiceprezesem spółki IT resortu finansów – Aplikacje Krytyczne. Możliwe, że zostanie jej szefem. W dniu 22 września ponownie ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Aplikacji Krytycznych. W poprzednim postępowaniu rada nadzorcza zakończyła nabór w sierpniu br., nie wyłaniając kandydata. Firma informatyczna resortu nie ma prezesa od lutego br., gdy po 9 miesiącach na stanowisku odszedł Piotr Kociński, jak również jeden z członków zarządu.