„Ten rok przekroczył oczekiwania”– zapewnił szef Cisco w Polsce na spotkaniu z dziennikarzami, nie podając jednak liczb. Według niego widać ożywienie na rynku. Wskazał na bardzo dobre otoczenie ekonomiczne, jak również trendy, które generują wzrost.

Jako kluczowe wymienił chmurę, gdzie dominują strategie wielochmurowe i bezpieczeństwo, o którym wprawdzie mówi się od dawna (co niekoniecznie przekładało się na inwestycje i praktykę biznesową), ale w ocenie dyrektora coraz bardziej widoczna jest zmiana podejścia w organizacjach do tej kwestii.

„Teraz wszyscy rozumieją, nie tylko w działach IT, lecz także w biznesie, że bezpieczeństwo cyfrowe jest ważne jak każde inne” – ocenia dyrektor. Według niego z tego powodu rośnie skłonność organizacji do inwestycji w ten obszar.

Inne trendy generujące wzrost to Internet rzeczy, Przemysł 4.0, Big Data i analityka. Wszystkie są zresztą ze sobą powiązane.

Przemysław Kania uważa, że bezpieczeństwo musi być wbudowane w sieć.

„Najlepszym miejscem na nie jest sieć, która wykrywa zagrożenia i reaguje” – przekonywał dyrektor – „80 proc. ruchu w sieci idzie przez urządzenia Cisco, więc widzimy dużo” – zapewnił.

 

Świat IT będzie dużo prostszy

Szef Cisco w Polsce utrzymywał, że remedium na cyfrowe zagrożenia stanowi definiowana programowo „sieć intuicyjna”, która uczy się, reaguje, chroni, pozwala na automatyczną komunikację jej elementów, jest łatwa w rekonfiguracji, a przy tym daje dostęp do analityki – zgodnie z aktualnymi trendami.

W jego ocenie w zasadzie prawie każda organizacja będzie działać w środowisku wielochmurowym, stąd zwiększy się zapotrzebowanie na system, który jest w stanie optymalnie zarządzać tym środowiskiem i je chronić.

„Wszystko zmierza do tego, aby świat IT był dużo prostszy” – twierdził Przemysław Kania.

„Szacujemy, że brakuje ok. 30 tys. ekspertów IT. W firmach największą barierą jest brak specjalistów. Dlatego wszelkie automatyzacje są mile widziane.” – dodał.

Według danych Cisco w tradycyjnych rozwiązaniach 11 godz. jest potrzebnych na uruchomienie usługi. W razie konieczności korzystania z wielu usług to się przekłada na dni. W przypadku automatyzacji można skrócić ten czas do 25 min.

Co istotne, ¾ problemów wynikało z błędu ludzkiego. Przy automatyzacji przetestowane rozwiązania są wolne od takich nieprawidłowości.

Automatyzacja niezbędna

Według raportu Cisco o bezpieczeństwie MŚP 53 proc. średnich firm na świecie doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa. To więcej niż w ub.r., co oznacza nie tyle wzrost incydentów, co większą świadomość zagrożeń. Liczba alertów dotyczących bezpieczeństwa sięga 5 tys. dziennie w jednej firmie dziennie. Ręcznie nie sposób ich ogarnąć.

„Albo automatyzacja, albo nie jesteśmy w stanie bronić przedsiębiorstwa” – przekonuje Łukasz Bromirski, dyrektor ds. technologii Cisco.

Producent przytacza dane IDC z 2013 r., z których wynika, że 65 proc. kosztów pochłania utrzymanie istniejących usług, a w 2017 r. ten odsetek wzrósł do 70 proc.

„To zadziwiające, bo od lat na liście priorytetów każdego CIO jest zmniejszenie kosztów zakupów” – komentował Grzegorz Dobrowolski, dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za centra danych i wirtualizację.

Aż w 65 proc. firm w 2018 r. manualnie odbywa się powołanie środowiska IT, podczas gdy 80 proc. powołuje środowiska z chmur – według 451 Research.

W ocenie Cisco automatyzacja i definiowane programowo rozwiązania, są odpowiedzią na wskazane potrzeby i problemy. W ub.r. producent wprowadził rozwiązanie Software Definied Access. Przy pomocy oprogramowania pozwala zbudować strukturę logiczną – sieć wirtualną oraz definiowane urządzenia i aplikacje. Opracowano dwa rozwiązania według tego samego konceptu – sieć wirtualną dla sieci kampusowych oraz dla centrów danych. Pierwsze tego rodzaju projekty zrealizowano już w Polsce (jeden – dla sieci kampusowych, kilka dla data center). Projekty realizują partnerzy. Obecnie aktywnych w tym obszarze jest kilku. Cisco zamierza powiększać tę grupę.

 

SD-WAN: 77 proc. na plusie

Z danych zaprezentowanych podczas konferencji wynika, że można spodziewać się szybkiego rozwoju sieci SD-WAN. Według IDC w ujęciu globalnym wzrost wyniesie 77,2 proc. co roku w latach 2018-2022. Wynika to z konieczności dostępu do chmury, braku specjalistów, dużej ilości urządzeń mobilnych i konieczności szybkiego dostosowania środowiska.

Według danych Cisco SD-WAN 4-krotnie poprawia jakość pracy z aplikacji, pozwala na 40 proc. oszczędności OPEX (dzięki przyspieszonej implementacji, łatwości zarządzania, dostępności łączy). Czas wykrycia zagrożenia skraca się do 3,24 godz. Taka sieć poprawia bezpieczeństwo, dzięki szyfrowaniu i segmentacji usług i użytkowników (pozwala wskazać użytkowników, którzy mogą korzystać z konkretnych aplikacji).

„Sieć łączy użytkownika, urządzenie, serwer i aplikacje. Dlatego jeśli potrafi wymusić bezpieczeństwo, to możemy być pewni, że jesteśmy bezpieczni. Musimy mieć spójne rozwiązanie, które tą komunikację zabezpiecza najlepiej” – przekonywał Grzegorz Dobrowolski.

Według raportu Cisco o bezpieczeństwie MŚP 39 proc. pytanych w średnich firmach twierdziło, że ponad 50 proc. systemów zostało uszkodzonych wskutek incydentów bezpieczeństwa. W małych przedsiębiorstwach ataki paraliżują z reguły cały system. W 40 proc. MŚP przestoje trwały ponad 8 godz., w 41 proc. od 1 do 8 godz. Jako największe zagrożenie wskazano ataki ukierunkowane.

W małych firmach problemem jest synchronizacja alertów z różnych rozwiązań bezpieczeństwa – według 77 proc. pytanych stanowi wyzwanie. „Odsetek rośnie” – mówi Łukasz Bromirski.

Odsetek sieci w chmurze według danych światowych wynosił 70 proc. w 2017 wobec 64 proc. w 2016 r. Zdaniem 68 proc. respondentów z MŚP chmura oferuje lepsze zabezpieczenie, istotną zaletą jest też brak personelu IT – 49 proc. i skalowalność takich rozwiązań – 49 proc.