Wraz z Bończą-Tomaszewskim odeszło 4 zastępców, w tym Anna Jaczkowska odpowiedzialna za zarządzanie projektami i Michał Głowiński nadzorujący pion rozwoju systemów. Centralny Ośrodek Informatyki to jednostka budżetowa przejęta pod nadzór ministra cyfryzacji od 1 stycznia 2016 r. Resort wyjaśnia zmiany kadrowe prawem do doboru współpracowników.

Dotychczasowy dyrektor objął stanowisko w 2012 r. Zajmował się m.in. modyfikacją projektu pl.ID, którego realizację wielokrotnie odkładano. Projekt ruszył w 2009 r., miał początkowo zaowocować wprowadzeniem elektronicznych dowodów osobistych w 2011 r. Ostatecznie zagrożone z powodu infoafery przedsięwzięcie zmieniono tak, że zamiast stworzenia e-dowodu postanowiono połączyć w jeden trzy rejestry – PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Dotychczasowe kierownictwo pracowało także nad modernizacją Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK 2.0, która wciąż nie jest gotowa.


Nowe kierownictwo

Nowym dyrektorem COI został Adam Sobczak, a jego zastępcą Monika Jakubiak.

Adam Sobczak jest współzałożycielem największego w Polsce portalu zbiórek charytatywnych – Siepomaga.pl oraz współtwórcą spółki Cenatorium, zajmującej dostarczeniem danych o transakcjach na rynku nieruchomości. 

Nowy szef COI jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. W 2002 r. uzyskał dyplom MBA na University of New Brunswick. Ukończył również studium doktoranckie SGH.

Monika Jakubiak zajmowała funkcje kierownicze w spółkach grupy kapitałowej PGNiG oraz grupy Vatenfall. Nadzorowała wdrożenie systemów ERP w tych organizacjach. Stworzyła pierwszą i największą organizację typu shared services w sektorze elektroenergetycznym w Polsce. 

Monika Jakubiak jest magistrem ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 r. uzyskała MBA na University of Bradford/ WSPiZ im. Koźmińskiego. Dysponuje również uprawnieniami biegłego rewidenta.

 

Czas na weryfikacje

Według ministerstwa do najważniejszych zadań nowego kierownictwa COI należy sprawna kontynuacja dotychczasowej działalności. Nowi szefowie zajmą się weryfikacją stanu realizacji prowadzonych przez COI projektów. Chodzi zwłaszcza o ciągnący się latami CEPiK 2.0, który ma zastąpić pierwszą, słynącą z awaryjności wersję systemu z 2003 r. Miał wystartować w styczniu br., ale termin realizacji nie został dotrzymany i przesunięty na 1 stycznia 2017 r. W ciągu 10 lat nadal nie funkcjonujący jak należy system pochłonął już ok. 1 mld zł.

Kierownictwo COI ma także współpracować z Ministerstwem Cyfryzacji przy rozliczeniu z Komisją Europejską projektu pl.ID. Polska otrzymała na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości ponad 294 mln zł. Tymczasem projekt ten zgłoszony został pod koniec grudnia 2015 r. do Komisji Europejskiej jako niefunkcjonujący. 

Jak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji, w związku z rozliczeniem projektu konieczne jest wyjaśnienie kwestii wydatków na kwotę ok. 58 mln zł poniesionych w ramach umowy MSW z COI na realizację pl.ID, które uznane zostały za „niekwalifikowane.”  

Adam Sobczak będzie pełnić funkcję dyrektora przez ok. 3 miesiące, następnie odbędzie się konkurs na obsadę tego stanowiska. Zgodnie z nowymi wytycznymi ministerstwa, wszystkie umowy i zamówienia finansowane przez COI mają być publikowane zgodnie z formatem przyjętym przez Ministerstwo Cyfryzacji.