Ponad miliard zł dofinansowania mogą uzyskać instytucje administracji centralnej na projekty IT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W kwietniu i maju zaczną się nabory w ramach nowych konkursów.

W ramach działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” pula dostępnych środków wynosi 720 mln zł. Na dofinansowanie działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office” przeznaczono 130 mln zł. Natomiast na projekty w działaniu 2.3. „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w administracji rządowej”, poddziałania 2.3.2. „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” czeka 230 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje publiczne, które chcą udostępniać usługi elektroniczne i budować systemy informatyczne wspierające działanie administracji. Po nowe środki mogą sięgnąć także instytucje kultury, które planują udostępniać swoje zasoby w postaci cyfrowej.