Postanowienie dotyczące upadłości nie jest prawomocne (prezes Krzysztof Seweryn zapowiedział apelację), tym niemniej majątkiem InwazjiPC będzie zarządzał syndyk. Jeśli likwidacja spółki zostanie zatwierdzona, przypilnuje, by jej zasoby posłużyły do zaspokajania roszczeń wierzycieli. Wierzytelności wobec InwazjiPC można zgłaszać do sędziego komisarza sądu rejonowego w Kielcach. Następnie będą one weryfikowane. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 1 miesiąca od daty obwieszczeń o upadłości (ukażą się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym za ok. 2 do 4 tygodni).

Na dzień 31 marca b.r. InwazjaPC miała 24,5 mln zł długów i 81 tys. zł gotówki.