Chodzi o niektóre osoby, które swego czasu wpłaciły InwazjiPC należność za zamówiony towar, ale go nie otrzymały. Jeśli spółka oddała im pieniądze po 22 maja, czyli po ogłoszeniu przez sąd upadłości likwidacyjnej, zdaniem syndyk doszło do naruszenia przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Dlatego domaga się od pechowych klientów zwrotu środków (weszłyby w skład masy upadłościowej). Część z nich jednak tego nie zrobiła, bo czują się oszukani przez spółkę i nie mają zamiaru do niej dopłacać. – Nie przesłałem pieniędzy i nie zamierzam. Syndyk się nie odezwał. – poinformował nas jeden z poszkodowanych.

Syndyk podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zwrotu pieniędzy. Nie wyklucza dochodzenia należności na drodze cywilnej. Sankcje karne nie są brane pod uwagę.