Symantec ogłosił plan restrukturyzacji zatrudnienia. Planuje likwidację ok. 8 proc. miejsc pracy z aktualnych 11,8 tys. Czyli z firmą pożegna się ok. 900 osób. Powód: słabe wyniki finansowe. Zwłaszcza sprzedaż rozwiązań dla biznesu idzie jak po grudzie. W minionym I kw. obrotowym spadła o prawie 14 proc., do 646 mln dol. Co gorsza rentowność tego biznesu pozostawia wiele do życzenia. "Nie jesteśmy zadowoleni z marż w sektorze przedsiębiorstw" – przyznał CEO Symanteca. Greg Clark.

Z powodu marnego wyniku w segmencie B2B korporacja miała 63 mln dol. kwartalnej straty netto, przy przychodach nieznacznie wyższych niż rok wcześniej (1,16 mld dol.). Słabym pocieszeniem jest fakt, że rok wcześniej strata była ponad dwukrotnie większa. Wobec ub.r. wzrosła również sprzedaż konsumencka.

Do zwiększenia rentowności biznesu w sektorze przedsiębiorstw niezbędne jest zdaniem firmy cięcie kosztów. W efekcie marża operacyjna ma sięgnąć ok. 35 proc. w 2020 r. wobec 28 proc. obecnie. Wydatki związane ze zwolnieniami Symantec ocenia na 50 mln dol. Restrukturyzacja powinna nastąpić do końca bieżącego roku finansowego (I kw. 2019 r.).