Małe i średnie firmy nie widzą potrzeby zabezpieczania się przed cyberatakami, choć są świadome zagrożeń i ich niekorzystnych skutków – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Symantec (2011 SMB Threat Awareness Poll). Prawie połowa respondentów (46 proc.) przyznała, że ukierunkowany atak spowodowałby straty finansowe, a jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że mógłby skutkować odpływem klientów. 

Pomimo tej wiedzy spora grupa przedsiębiorców nie stosuje najprostszych zabezpieczeń. Ponad 50 proc. nie ma oprogramowania antywirusowego we wszystkich komputerach. Niespełna połowa (47 proc.) nie zabezpiecza serwerów i poczty elektronicznej, 63 proc. nie dba o bezpieczeństwo sprzętu używanego do bankowości online. 

Połowa badanych firm – zwłaszcza małe podmioty – jest zdania, że ze względu na wielkość przedsiębiorstwa nie są zagrożone cyberatakami. Tymczasem według Symantec’a od początku 2010 r. 40 proc. wszystkich ataków było skierowanych na firmy zatrudniające mniej niż 500 osób.