Sygnity zajmie się przebudową rejestru Powszechnej Elektronicznej Ewidencji Ludności (PESEL) oraz Ogólnopolskiej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych (OEWiUDO). Ponadto zostanie unowocześniony system wydawania dokumentów.

Jedna z umów opiewa na kwotę blisko 20 mln zł i dotyczy wykonania oprogramowania do pl.ID. Uzgodniono, że Sygnity przeniesie na Centrum Projektów Informatycznych oraz MSWiA autorskie prawa majątkowe do aplikacji i innych produktów dostarczonych w ramach kontraktu. Termin realizacji umowy wyznaczono na 30 czerwca 2012 r. Jest to kolejne zlecenie realizowane przez Sygnity w ramach pl.ID (projektu elektronicznego dowodu osobistego). Dotychczas firma wykonała Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU) na potrzeby gmin.

Wydawanie e-dowodów ma rozpocząć się 1 lipca 2013 r. Dzięki nowym rejestrom i podpisowi elektronicznemu umieszczonemu w dokumencie będzie można kontaktować się z urzędami za pośrednictwem Internetu.