W pierwszym półroczu roku finansowego 2020/21 (1 października 2020 r. – 31 marca 2021 r. ) grupa Sygnity zanotowała 31,3 mln zł zysku operacyjnego oraz nieco ponad 32 mln zł zysku netto (+140 proc. r/r).

Duży wpływ na takie wyniki Sygnity w tym okresie miało jednak rozwiązanie rezerw wynikające z ugody podpisanej z Fast Enterprises. Porozumienie objęło wypłatę 3,75 mln dol. (ok. 14 mln zł) dla byłego podwykonawcy. Całość roszczeń szacowano natomiast na ok. 36 mln zł.

Z pominięciem rozwiązania rezerw zyski grupy za I półrocze są wyraźnie niższe – wynik operacyjny okazuje się mniejszy (17 mln zł) niż przed rokiem (19,9 mln zł). Zysk netto utrzymał się na poziomie ok. 13 mln zł.

Sprzedaż w dół

Przychody grupy w I półroczu natomiast spadły o 16 proc. i wyniosły 103 mln zł. Grupa miała natomiast 32,7 mln zł zysku na sprzedaży, co oznacza rentowność 31,8 proc. Przed rokiem wyniosła 29,6 proc.

Grupa Sygnity działa przede wszystkim na krajowym rynku. Tylko nieco ponad 2 proc. przychodów w minionym półroczu pochodziło od zagranicznych podmiotów.

Więcej środków na inwestycje

Niedawno Sygnity zapowiedziało całkowitą spłatę zadłużenia objętego umową restrukturyzacyjną z 2018 r. poprzez emisję obligacji wartych 54 mln zł.

Według spółki takie rozwiązanie uwolni środki na rozwój i inwestycje. Pozwoli na finansowanie działalności przez najbliższe 3 lata (na taki okres emitowane są obligacje).

Czas na odmrożenie projektów

Spółka informuje, że koncentruje się na potrzebach klientów związanych z transformacją cyfrową – zarówno w sektorze publicznym, jak i komercyjnym.

„Liczymy na to, że projekty, które w ostatnich miesiącach pozostawały w zawieszeniu z uwagi na niepewność wynikającą z pandemii, ruszą w najbliższym czasie. Trudno sobie wyobrazić, że tak ważne strategicznie wdrożenia mogłyby być wciąż opóźniane. Wierzymy, że „odmrożenie” tych projektów pozwoli nam najpierw odbudować, a później zwiększyć przychody” – mówi Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity.

Celem na najbliższe kwartały jest regularne generowanie gotówki i budowa rentownego backlogu, który pozwoli zwiększyć przychody i utrzymać marże.

Firma będzie też zawierać strategiczne partnerstwa wzmacniające ofertę.

Przegląd opcji w toku

Trwa ogłoszony w marcu br. przegląd opcji strategicznych.

„Rozważane są różne możliwe opcje strategiczne w odniesieniu do działalności biznesowej Sygnity, w tym możliwość pozyskania potencjalnego partnera, który wesprze przyspieszenie rozwoju grupy w interesujących nas segmentach rynku”  – informuje Bogdan Zborowski, prezes Sygnity.