Tańszą ofertę złożyło Infovide-Matrix (49,2 mln zł). Cena nie była jednak najważniejszym kryterium wyboru (waga 30). Głównym była jakość rozwiązania (waga 50), a kolejnym – koncepcja rozwiązania (waga 20). Konsorcjum Sygnity przyznano więcej punktów niż konkurentom w kategoriach pozacenowych, co pozwoliło wygrać przetarg.

Oferty złożyli także Atos IT Services (53,99 mln zł) i HP (73,82 mln zł).

Zgodnie z zamówieniem wybrany wykonawca zajmie się opracowaniem, wykonaniem i wdrożeniem hurtowni danych ZUS w centrali i jednostkach terenowych. Jeśli nie wpłynie odwołanie, umowa zostanie zawarta 10 listopada.