Sygnity zajmie się usługami serwisu i modyfikacji systemu gospodarki własnej Narodowego Banku Polskiego. Spółka zawarła 3-letni kontrakt z bankiem, obowiązujący od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2023 r. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Sygnity z tytułu realizacji umowy, w tym opcjonalnych usług, nie przekroczy ok. 9 mln zł brutto.

Spółka w końcu 2018 r. zawarła duży kontakt z NBP – na usługi serwisowe podsystemów zintegrowanego systemu księgowego, o wartości ok. 65,9 mln zł. Umowa obowiązuje do końca 2022 r.

W minionym roku finansowym, zakończonym 30 września 2019 r., Sygnity wypracowało 234,6 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 258,1 mln zł w poprzednim roku. Grupa wyszła z dołka, osiągając 18,5 mln zł zysku netto po 55 tys. zł na plusie rok wcześniej.