Skup jest przeprowadzany w celu realizacji programu motywacyjnego, wprowadzonego w końcu czerwca. Maksymalną liczbę akcji, które może nabyć spółka określono na 210 tys. po cenie nie wyższej niż 100 zł i nie niższej od wartości nominalnej. Na zakup przeznaczono 5,027 mln zł. Akcja ma potrwać do 30 czerwca 2012 r. Skup już się rozpoczął – w dniu 25 lipca ING Securities, działając w imieniu Sygnity, kupił na rachunek spółki ponad 10 tys. akcji w średniej cenie 22,10 zł za sztukę.

W dniu 25 lipca na zakończenie sesji na warszawskiej giełdzie papiery Sygnity wyceniano na 22,13 zł.