Piotr Wierzbicki, członek zarządu Sygnity ds. finansowych, w dniu 4 maja złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym.

"Zgodnie z oświadczeniem Pana Piotra Wierzbickiego powodem złożenia ww. rezygnacji jest osiągnięcie przez niego zasadniczego celu pełnionej w Sygnity funkcji, jakim było zakończenie pierwszego etapu restrukturyzacji i doprowadzenie do podpisania przez Spółkę umowy restrukturyzacyjnej z jej wierzycielami." – poinformowała spółka.

Umowa restrukturyzacyjna z bankami i obligatariuszami została zawarta po wielomiesięcznych negocjacjach 27 kwietnia br. Umożliwia ona Sygnity spłatę zobowiązań do końca 2022 r. Jednak rezygnacja szefa finansów spółki nastąpiła też wkrótce po tym, jak Skarb Państwa – Ministerstwo Finansów zażądało od Sygnity zapłaty w ciągu 14 dni ponad 27 mln zł kary (23,3 mln zł po potrąceniach) za opóźnienia, jak twierdzi resort, w realizacji kontraktu na e-Podatki.

Piotr Wierzbicki wszedł do zarządu Sygnity we wrześniu ub.r. Wcześniej zasiadał w radzie nadzorczej spółki. Był już członkiem zarządu Sygnity ds. finansowych w latach 2009 – 2010.

Ostatnio zajmował się głównie działalnością inwestycyjną i doradztwem. Zainwestował m.in. w Yieldplanet, dostawcę oprogramowania dla branży hotelarskiej. Od 2014 r. jest w zarządzie tej spółki.

Wcześniej Piotr Wierzbicki był związany m.in. z Sun Microsystems (1996 – 2008), od 2002 r. jako prezes zarządu spółki. W 2011 r. dołączył do zespołu zarządzającego regionem Emea East w EMC. Był dyrektorem odpowiadającym za strategię sprzedaży. Równolegle pełnił funkcję p.o. dyrektora generalnego w polskim oddziale EMC.

Po rezygnacji Piotra Wierzbickiego w zarządzie Sygnity pozostały trzy osoby. Spółka po turbulencjach minionego roku nadal nie ma stałego szefa. Obowiązki prezesa pełni Mariusz Nowak, który wszedł do zarządu w lipcu 2017 r. Wcześniej przez wiele lat był związany z Infovide – Matrix (spółka została wchłonięta przez Asseco). W zarządzie Sygnity pozostają również Mariusz Jurak i Tomasz Kozdryk.