Walne zgromadzenie Sygnity wybrało do rady nadzorczej Raimondo Egginka, Błażeja Dowgielskiego, Piotra Kwaśniewskiego, Jarosława Szpryngwalda, Rafała Wnorowskiego, Tomasza Zdunka.

Wszyscy wchodzi w skład rady nadzorczej spółki poprzedniej kadencji.

Raimondo Eggink jest w radzie nadzorczej Sygnity od 2016 r., dotychczas był jej wiceprzewodniczącym. Obecnie działa także w radzie Skarbiec Holding (od 2017 r.), Prime Car Management (od 2015 r.), Suwary (od 2015 r.). Pełnił analogiczne funkcje w kilkunastu spółkach różnych branż. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym od 1995 r.  Okazjonalnie zajmuje się konsultingiem i szkoleniami dla podmiotów działających na rynku finansowym. Przed 2002 r. był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN Amro Asset Management (Polska).

Błażej Dowgielski od 2017 r. jest prezesem i partnerem w spółce MakMedia Group, świadczącej usługi z zakresu PR & IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego. Ma wiele lat doświadczenia w dziennikarstwie o tematyce biznesowej oraz w PR.

Piotr Kwaśniewski od kwietnia 2019 r. jest prezesem zarządu Wilkana, a od 2015 r. –  Polskiego Funduszu Pożyczkowego. Zasiada również w radach nadzorczych kilku spółek. W 1994 r. uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Ukończył także kurs dla doradców inwestycyjnych i dyrektorów finansowych.

Jarosław Szpryngwald od 2002 r. na stanowiskach kierowniczych brał udział w projektach restrukturyzacyjnych spółek giełdowych i grup kapitałowych takich jak PT Szeptel (aktualnie MNI), Rolmex, Makarony Polskie, Call Center Poland. Nadzorował prace pionów finansowo-księgowych, kontrolingu, operacyjnych, technologii oraz administracyjnych. W latach 1997-2002 pracował jako kontroler finansowy w Apple IMC Poland.

Rafał Wnorowski zasiada w radzie nadzorczej Sygnity od 2017 r. W 2016 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu Simple, wcześniej był wiceprezesem (2010 – 2015). W latach 2015-2016 przez kilka miesięcy pełnił funkcję wiceprezesa Cube.ITG. Od 2007 do 2010 r. był dyrektorem handlowym w Asseco Business Solutions, a wcześniej od 2004 r. dyrektorem sprzedaży w Wapro z grupy Asseco. Obecnie jest także członkiem rady nadzorczej EQ System.

Tomasz Zdunek jest prezesem spółki IACL, która ma z kolei 100 proc. udziałów w Cron – jednym z największych udziałowców Sygnity (24,2 proc. akcji). Został w ub.r. powołany na wniosek Crona do rady nadzorczej. Jest też prokurentem spółek Cron i Locon, reprezentuje je przed sądami i bankami. Cron jest również głównym udziałowcem spółki Simple (31,38 proc.). Od 2014 r. Tomasz Zdunek zasiada w jej radzie nadzorczej, jest przewodniczącym komitetu audytu.

Tomasz Zdunek jest również prezesem spółek E-Query (od 2008 r.) i Query (od 2012 r.), Controlling Biuro Rachunkowe (od 2013 r.), członkiem zarządu Lex Kancelaria Odszkodowawcza w Krakowie (od 2015 r.) oraz Lex Birou Despagubiri w Bukareszcie (od 2015 r.). Ma własną kancelarię prawną.