Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej, zawartej w kwietniu 2018 r. Dotyczy m.in. nowego harmonogramu spłaty zadłużenia, co – jak komunikuje zarząd – umożliwi spółce prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej i dalszy rozwój biznesu przy jednoczesnym niezakłóconym wypełnianiu zobowiązań wobec wierzycieli. Data ostatecznej spłaty wierzytelności objętych umową została ustalona na 31 marca 2022 r.

Umowę o długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia Sygnity zawarło w 2018 r. z bankami i obligatariuszami po dużych stratach i odpisach w poprzednim roku, co doprowadziło do naruszenia wskaźników dotyczących obligacji i kredytów.

W roku finansowym 2019 Sygnity wypracowało 234,6 mln zł skonsolidowanych przychodów i 18,5 mln zł zysku netto.