Zysk operacyjny grupy w pierwszych trzech miesiącach 2011 r. wyniósł 1,37 mln zł wobec 17,5 mln straty rok wcześniej. Nie udało się wypracować zysku netto – strata wyniosła 1,15 mln zł, choć w porównaniu z I kw. 2010 r. bilans znacznie się poprawił – przed rokiem Sygnity było ponad 17 mln zł na minusie.

Jak poinformowało Sygnity, lepsze wyniki są efektem procesu restrukturyzacji prowadzonego w 2010 r. W I kw. br. grupa zmniejszyła koszty zarządu o blisko 9 mln zł (o 37 proc. rok do roku). Wzrosła wysokość marży brutto na sprzedaży – z 13 proc. w I kw. 2010 roku do ponad 20 proc. na początku 2011 r. Koszty sprzedaży ustabilizowały się na poziomie 7-8 mln zł kwartalnie. 

W I kw. 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, Sygnity zwiększyło sprzedaż do sektora publicznego z 22 do 42 proc. (z 38,7 do 47,3 mln zł). Ponad 40 proc. wzrosły wpływy pionu general business (z 12,7 mln do 18,1 mln zł). Większy był także udział sprzedaży produktów i usług w przychodach (103 mln zł).

Wartość portfela zamówień Sygnity wynosi 360 mln zł. W 2012 r. grupa zamierza osiągnąć przychód w wysokości 650- 700 mln zł.