W Polkomtelu Agnieszka Węglarz była Dyrektorem Departamentu Strategii Marketingowej. Koordynowała m.in. prace Departamentu Zarządzania Marką, odpowiadając za analizy konsumenckie oraz badania marketingowe. Wcześniej, od 2001 do 2006 r. była Dyrektorem działu Strategii w agencji G7. W latach 1996-2001 pracowała w działach obsługi klienta, a następnie w planowaniu strategicznym w agencjach reklamowych.

Według prezesa Sygnity, Janusza R. Guya, polityka informacyjna jest jednym z priorytetów firmy, stąd powołanie Agnieszki Węglarz.

Agnieszka Węglarz jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystką University College Galway oraz Sussex University w dziedzinie ekonomii i zarządzania.