Bogdan Zborowski na początku grudnia br. objął funkcję prezesa zarządu Sygnity, zgodnie z zapowiedzią z września br. (wówczas przewidywano, że zostanie szefem spółki na początku 2020 r.). Tym samym kończy się półroczny okres, w którym Sygnity nie miało prezesa. Poprzedni zrezygnował po aresztowaniu w czerwcu br.

Bogdan Zborowski dotychczas, od 2016 r., był prezesem itelligence. Wcześniej już pracował dla Sygnity, ostatnio w latach 2013-2016. Był wiceprezesem ds. sprzedaży, a od 2014 do 2016 r. pełnił również funkcję prezesa zarządu Sygnity International. Natomiast w latach 2002-2006 w Computerlandzie (obecnie Sygnity) odpowiadał za sprzedaż i współpracę z najważniejszymi klientami z sektora bankowego.

W latach 1998 – 2002 oraz 2006 – 2013 był związany z IBM. W ostatnich latach w tej korporacji, od roku 2011 do 2013 odpowiadał za największych klientów z sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego, administracji publicznej i telekomunikacji. Karierę rozpoczął w 1996 r. w Bull Polska.

Bogdan Zborowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Produkcji, ukończył również m.in. London Business School.